Personlig trening og mental trening

Skrevet av Christopher Bernardo Spicer

Nå til dags har mange av oss stillesittende jobber som krever full fokus, konsentrasjon og motivasjon for å holde ut over flere år. Flere og flere oppdager at dersom man blir mer fysisk aktiv får man også mer overskudd i hverdagen. Men dette er ikke alltid like lett, hvilken treningsform skal man velge? Det finnes jo så mange forskjellige gruppetimer og andre aktiviteter som rulleski, sykling, løping, padling osv…


Personlig Trener, Christopher Bernardo Spicer fra Mykjemeir Raw, på tur med hunden sin, Gråtass.
Jeg har jobbet som personlig trener (PT) siden 2010, og har nå sertifisert meg i mental trening gjennom Raw Performance. Mental trening kan for eksempel være samtaler som får deg til å reflektere rundt valg du tar ubevisst. Dersom man lærer seg å ta bevisste valg og reflektere rundt dem så vil hverdagen føles enklere. Dette er da fordi man trener sine psykologiske kvaliteter over tid, da snakker jeg om motivasjon, mental tøffhet og selvtillit. Dette vil medføre bedre prestasjoner oftere i hverdagen uavhengig av arena. Så den mentale treningen er altså basert på dine behov i forhold til dine mentale ferdigheter. 

Et spørsmål jeg stadig får, lyder som følger: ”hva er den beste treningsformen?”. Dette spørsmålet er ekstremt vanskelig å svare på. Først og fremst vil jeg påpeke at det ikke er hvilken type aktivitet man gjør som avgjør om dette er en bra treningsform eller ikke. Det man bør ta i betraktning når man skal begynne å trene er hva man trives med. Det spiller ingen rolle hvilken treningsform du velger. Det som er viktig er om man synes den valgte aktiviteten er lystbetont eller ikke. 

Dersom man finner en aktivitet man trives med, så er sjansen større for å drive med denne lenger. I tillegg er det viktig å vite at man kan lære seg å like aktiviteten man velger. For eksempel er det mange som hater å løpe, men dersom man oppsøker hjelp av PT i forhold til løpeteknikk vil man få en helt ny opplevelse av løpeøktene, som igjen kan gi en motivasjon man ikke trodde var mulig. 

Det å være nysgjerrig og tørre å prøve nye treningsformer er absolutt en stor fordel og god egenskap. Så svaret på spørsmålet blir da at den treningsformen DU liker best, er den beste for deg. Grunnen til dette er nemlig at du kommer til å drive med denne treningsformen så lenge det lar seg gjøre, som igjen gir deg mest mulig utbytte av aktiviteten. 
Enten om man skal ta skrittet å starte en aktiv livsstil eller allerede er aktiv og ønsker å prestere bedre på sin arena er det en del faktorer man bør tenke på før man setter seg mål og høye ambisjoner. Livssituasjonen og den totale mengden i løpet av en uke blir ofte glemt:

- Hvor mye krever jobben?

- Er gift/samboer /kjæreste

- Har man barn?

- Har man dyr eller annet som krever tilstedeværelse og energi?

- Er det andre aktiviteter og sosiale ting man bruker tid på?

- Har man andre ting som krever tid og energi?

- Er man villig til å gjøre arbeidet som kreves for å nå det målet man har i sikte?

Dette må man ta med i regnestykket på totalbelastning, som man skjønner er dette svært viktig å ta med i beregningene før man bestemmer seg for antall økter i uken. Jeg har opplevd at kunder som er ivrige på å komme i gang med trening ofte har for høye ambisjoner, for eksempel 4 økter per uke. Nå skal det sies at jeg absolutt støtter dette, men om det er realistisk er en annen sak. Varigheten på disse øktene kan variere fra 30 min – 60 min. 

Dersom du er nybegynner anbefaler jeg 30 minutters økter i starten, så kan man øke varigheten gradvis som kroppen tilpasser seg belastningen. I en hektisk hverdag er det mange som føler at tiden ikke strekker til. Kanskje man ikke har en hel time til å trene, da bør man tenke at 30 min er bedre enn ingenting. 

Her vil jeg gi et eksempel på hva en kunde har sagt til meg: ”Chris, man har tid til det man tar seg tid til”. Dette viser at vedkommende prioriterer tiden sin til trening da fysisk aktivitet gir overskudd i hverdagen, vedkommende har absolutt en krevende jobb. Dersom man er gift, har tre barn og to hunder, samtidig som man elsker å være sosial, da bør man tenke seg om to ganger. I tillegg har man som regel en jobb som også krever sitt. Kanskje det er mer hensiktsmessig å starte med to økter per uke. For så å øke antall økter etterhvert som man kommer inn i endringene.

Endringer av vaner er det som skal til for å endre livsstil. Mange kan sikkert kjenne seg igjen å ha opparbeidet seg hverdagslige vaner over fem, ti eller femten år. Da kan man ikke forvente å snu disse vanene i løpet av tre måneder. Ting tar tid, det å endre vaner er vanskelig. Man er nødt til å ta valg hele tiden, ved bruk av mental trening kan denne prosessen bli mer systematisk og føles enklere for mange. Mental trening blir forbundet med toppidrett eller for dem med problemer. Dette stemmer ikke. Mental trening er for friske mennesker som ønsker å få ut sitt potensial, altså bli den beste utgaven av seg selv. Ved mental trening setter vi tanker i system og følger en teoretisk modell (Raw modellen). 

Min oppgave som PT er å hjelpe kunden slik at de når sine mål. Måten jeg kan sørge for at
dette skjer er å ta hensyn til hele individet. Som nevnt tidligere, hva jobber vedkommende
med, hva slags arbeidstider har han/hun, hvilke andre forpliktelser i hverdagen og hvordan er motivasjonen per dags dato? Dette er viktige spørsmål man som PT må stille seg før man starter samarbeidet med kunden. Når dette er kartlagt, tar vi en ”Quality movement screening” (bevegelseanalyse) for å finne kundens styrker og svakheter. Ved hjelp av denne bevegelseanalysen vet man hva man bør trene for å oppnå balanse i kroppen. Ved balanse mener jeg at man utlikner styrkene og svakhetene på hver side av kroppen så mye som mulig. Uten en slik bevegelseanalyse vil jeg påstå av man gjetter hva kunden bør trene. Så dette er svært viktig for å få optimalisert treningen videre slik at kunden kan prestere bedre på det han/hun ønsker. 

I tillegg vil en slik bevegelseanalyse hjelpe og unngå belastningsskader da man går så detaljert inn på teknisk utførelse av forskjellige øvelser. Etter kunden er kartlagt mentalt og fysisk, først da kan man starte samarbeidet. Det som er essensielt da er kontinuitet, og at kunden er inneforstått med hvilke utfordringer som venter. Det er også essensielt at både du og kunden legger frem hvilke forventninger som stilles til hverandre. Når dette er lagt på bordet er det mye lettere å forholde seg til hverandre underveis. De fleste av oss ønsker å prestere på en viss måte, eller ha et visst utseende, men svært få av oss er villige til å gjøre jobben som kreves for å få dette til. Nettopp derfor er det viktig at man er enige om hvordan samarbeidet skal fungere før man starter.

Disse tipsene gjelder like mye for alle, enten om du vurderer å starte trening, om du har trent regelmessig over en lengre periode eller om du virkelig ønsker å spisse treningen din. Dersom du systematiserer trening ved hjelp av mentale verktøy og bevegelseanalyser vil progresjonen og fremgangen garantert komme med regelmessige treningsøkter både mentalt og fysisk.